SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Friday, December 31, 2021

1 ते 100 संख्यांचे वाचन

 

भौमितिक आकार इयत्ता दुसरी

 

भौमितिक आकृत्या

 

लगतची मागची व लगतची पुढची संख्या

 

लहान-मोठा

 

फरक ओळखा

 

वजाबाकी हातच्याची

 

वजाबाकी बिन हातच्याची

 

बेरीज हातच्याची

 

बेरीज बिन हातच्याची

 

भाजीपाला

 

पाळीव प्राणी

 

Sunday, December 19, 2021

पंडित जवाहरलाल नेहरू

 

संत तुकडोजी महाराज

 

डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

 

अहिल्याबाई होळकर

 

डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन

 

शहीद राजगुरू

 

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे

 

लोकमान्य टिळक

 

Monday, November 29, 2021

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

 

जोडशब्द

 

जंगली प्राणी

 

चौकोन मोजणे

 

घर दर्शक शब्द

 

गोपाळ गणेश आगरकर

 

गुणाकार (लॅटिस पद्धत)

 

क्रांतिसिंह नाना पाटील

 

काना असलेले शब्द

 

एकक दशकाची ओळख

 

इष्टिकाचिती व घन

 

इंग्रजी शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द

 

आंतरराष्ट्रीय संख्या व देवनागरी संख्या

 

अलंकारिक शब्द

 

अंकांची स्थानिक किंमत व दर्शनी किंमत

 

Wild Animals

 

Vegetables

 

SHAPES

 

Pet animals

 

Opposite word

 

Friday, November 12, 2021

Fruits

 

Flowers

 

Cries of animals and birds

 

Colour

 

BIRDS

 

15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन

 

1 व 2 ची ओळख

 

1 ते 100 संख्यांवर आधारित प्रश्न

 

दुसरी वेलांटी असलेले शब्द