SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

मराठी संकल्पना

 ⚜️ मराठी संकल्पना ⚜️

अ.क्र.

मराठी संकल्पना    

अ.क्र.

मराठी संकल्पना       

 1

पिल्लू दर्शक शब्द 

 

 

 2

घर दर्शक शब्द

 

 3

एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ 

 4

थोर व्यक्तींची नावे व संबोधने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 20

 

 

No comments:

Post a Comment