SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

GENERAL KNOWLEDGE


 GENERAL KNOWLEDGE

अ.क्र.

घटकाचे नाव

YOU TUBE व्हिडीओ

टेस्ट सोडवा

 1

General knowledge 1 

क्लिक करा 

क्लिक करा 

 2

General knowledge 2

 क्लिक करा

 

 3

General knowledge 3

क्लिक करा 

 

 4

General knowledge 4

क्लिक करा 

 

 5

General knowledge 5 

 क्लिक करा

 

 6

खेळाडू व त्यांची टोपण नावे

 क्लिक करा

 

 7

भारताचे जनक व शिल्पकार

 क्लिक करा

 

8

महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची नावे व संबोधने

 क्लिक करा

 

 9

General knowledge

 क्लिक करा

 

 10

सामान्य ज्ञान मराठी

 क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment