SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Tuesday, April 30, 2024

इतिहासाची साधने इयत्ता आठवी एन एम एम एस

 इतिहासाची साधने

इतिहासाची साधने

इतिहासाच्या साधनांमध्ये भौतिक, लिखित आणि मौखिक या साधनांचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित दृक, श्राव्य व दृकश्राव्य अशा साधनांचाही समावेश होतो.

भौतिक साधने ~ या साधनांमध्ये वस्तू, वास्तु, नाणी, पुतळे इत्यादींचा समावेश होतो.

इमारती व वास्तू ~ यामध्ये रस्ते, इमारती, पूल, स्मारके, राजवाडे, किल्ले अशा गोष्टींचा समावेश होतो

पुतळे आणि स्मारके ~ यामध्ये विविध समाज सुधारकांची नेत्यांचे व क्रांतिकारकांचे पुतळे तसेच त्यांच्या कार्याची दखल घेणारे स्मारके यांचा यामध्ये समावेश होतो.

लिखित साधने पत्रव्यवहार नियतकालिके नोंदी रेकॉर्ड आत्मचरित्र चरित्रे पुस्तके यांचा समावेश लिखित साधनांमध्ये होतो

वृत्तपत्रे व नियतकालिके वृत्तपत्रांतून आपणास त्या काळातील घटनांविषयी माहिती मिळते.

नकाशे व आराखडे सर्वे ऑफ इंडिया या स्वातंत्र्य विभागाकडे ब्रिटिश काळामध्ये नकाशे होते भारतातील विविध शहरांचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करून नकाशे तयार करण्यात आले होते

मौखिक साधने ~ लोकगीते, पोवाडे, लोककथा, प्रसंग वर्णने, मुलाखती स्फूर्ती गीते यांचा समावेश मौखिक साधनांमध्ये होतो

दृक श्राव्य व दृकश्राव्य ~ साधने फक्त डोळ्यांनी दिसतात ती दृक साधने, फक्त कानांनी ऐकता येतात ती श्राव्य साधने व डोळ्यांनी दिसतात व कानांनी ऐकता येतात ती दृकश्राव्य साधने.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील इतिहासाच्या Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE 
संख्यांचा क्रम

 संख्यांचा क्रम

संख्यांचा क्रम

         संख्यांचा क्रम हा "संख्या" या घटकांमधील महत्त्वाचा भाग आहे. या भागामध्ये संख्यांचा एक विशिष्ट क्रम दिलेला असतो. व त्यामध्येच एखादे प्रश्नचिन्ह देऊन त्या ठिकाणी कोणती संख्या येते हे विचारण्यात येते. ही येणारी संख्या जो पहिला क्रम आहे त्याच क्रमामध्ये येते. हे मुलांनी लक्षात ठेवावे. म्हणजेच पूर्ण एक क्रम यामध्ये अपेक्षित आहे.

             या प्रकारामध्ये टप्प्याने येणारी संख्या, असतील मूळ संख्या असतील ठराविक अंतराने येणाऱ्या संख्या असतील किंवा सम विषम किंवा गुणाकाराच्या क्रियेच्या रूपात येणाऱ्या संख्या असतील असा विशिष्ट एक क्रम दिलेला असतो हाच क्रम घेऊन मध्येच येणारी किंवा शेवटी येणारी संख्या कोणती हे शोधावे.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE 


संख्येचा समानसंबंध

  संख्येचा समानसंबंध

संख्येचा समानसंबंध

संख्या या घटकांमध्ये संख्येचा समान संबंध हा घटक येतो. दोन संख्यांमधील समानसंबंध शोधण्यासाठी विसंगत पदाप्रमाणे संख्या प्रकार, पाढे, विशिष्ट संख्या, वजा, अगर मिळवून वर्ग अथवा घनसंख्या येते का पाहणे. घातांकाची सूत्रे, संख्यातील अंकांवरील क्रिया, घातांक, नियम, यांचाही विचार ही उदाहरणे सोडवताना करणे गरजेचे आहे.

जसा पहिल्या संख्येचा दुसऱ्या संख्येशी समान संबंध आहे तसाच तिसऱ्या संख्येचा चौथ्या संख्येची समान संबंध असणे गरजेचे आहे.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE 


Monday, April 29, 2024

संख्यांचे वर्गीकरण / चुकीचे पद ओळखा

 संख्यांचे वर्गीकरण / चुकीचे पद ओळखा


           संख्यावरील प्रश्न प्रकारात संख्यांमधील वर्गीकरण संख्येतील क्रम संख्येतील, समान संबंध, चुकीचे पद ओळखा, गटात न बसणारे अथवा गटाशी जुळणारे पद ओळखा या प्रकारचे प्रश्न असतात. यापैकी आपण चुकीचे पद ओळखा हा घटकावर आधारित दहा प्रश्न देण्यात आलेले आहेत.

           संख्यावरील प्रश्नांची निर्मिती करताना समसंख्या, विषम संख्या, मूळ संख्या, संयुक्त संख्या, वर्ग संख्या, घनसंख्या, त्रिकोणी संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, सममूल्य संख्या, जोडमूळ संख्या, व्यस्त संख्या, सहमूळ संख्या, एखाद्या संख्येने निशेष भाग जाणाऱ्या संख्या, वर्ग किंवा घन यांच्यात विशिष्ट प्रकारे येणारे फरक अथवा फरकांनी संख्या काढणे अंकांची बेरीज अथवा वजाबाकी इत्यादी बाबीचा प्रकार या संख्यांच्या पाच प्रकारात आढळतो.

चुकीचे पद ओळखा या गटांमध्ये तीन पदे समान असतात व चौथे पद हे त्या गटाच्या बाहेरील असते असे पद ओळखून आपण त्या पदाचा पर्याय क्रमांक लिहायचा असतो.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE 


Sunday, April 28, 2024

गणितीय नियमानुसार संकेत

 गणितीय नियमानुसार संकेतसांकेतिक भाषेमधील हा एक भाग आहे. गणितीय नियमानुसार संकेत या प्रकारच्या प्रश्न प्रकारात चिन्हांचा अथवा संख्यांचा विशिष्ट प्रकारे अर्थ बदलतो अथवा त्या दिलेल्या संख्यांमध्ये विशिष्ट संबंध असतो. तो शोधून गणितीय नियमातील उदाहरणे सोडवायचे असतात.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE 


Saturday, April 27, 2024

1 मे 2024 महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस साजरा करणेबाबत दिलेल्या सूचनेनुसार कार्यवाही करून घ्यावी.

 महाराष्ट्र राज्याचा 65 वा स्थापना दिवस

महाराष्ट्र राज्याचा ६५ वा स्थापना दिवस समारंभ दि. १ मे, २०२४ रोजी साजरा करण्यात येत आहे. त्या निमित्ताने परिशिष्ट "अ" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यभर कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत असे शासनाने ठरविले आहे. त्याप्रमाणे सर्व संबंधितांनी कार्यवाही करावी:-

अ) मुंबई, विभागीय मुख्यालये, जिल्हा मुख्यालये, उपविभागीय मुख्यालये, तहसिल मुख्यालये तसेच इतर सर्व ठिकाणी ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ राज्यभर एकाच वेळी सकाळी ८-०० वाजता आयोजित करण्यात यावा. निमंत्रितांना या मुख्य शासकीय समारंभात सहभागी होता यावे, यासाठी या दिवशी सकाळी ०७-१५ ते ०९-०० च्या दरम्यान ध्वजारोहणाचा किंवा इतर कोणताही शासकीय किंवा अर्धशासकीय समारंभ आयोजित करण्यात येऊ नये. जर एखाद्या कार्यालयास अथवा संस्थेला आपला स्वतःचा ध्वजारोहण समारंभ आयोजित करावासा वाटल्यास त्यांनी तो सकाळी ०७-१५ च्या पूर्वी किंवा सकाळी ०९-०० च्या नंतर आयोजित करावा.

ब) मुंबई, विभागीय मुख्यालये व जिल्हा मुख्यालये या ठिकाणी ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाबरोबरच पोलीस, गृहरक्षक

दले, नागरी संरक्षण दले, अग्निशामक दले इत्यादींचा समारंभीय संचलनाचा कार्यक्रम आयोजित करावा. क) मुंबई तसेच विभागीय व जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी व इतरत्र शासकीय इमारतींवर विद्युत रोषणाई करण्यात यावी.

२. करतील. मा. राज्यपाल, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई येथे प्रमुख कार्यक्रमास उपस्थित राहून ध्वजारोहण

३. विभागीय व जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री/मंत्री राष्ट्रध्वजारोहण करतील :-४. इतर विभागीय व जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी अनुक्रमे संबधित विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी ध्वजारोहण करतील. तसेच तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी शासनाच्या शासन परिपत्रक क्रमांकः सीईआर-१०१५/९०१/३०, दिनांक २२ एप्रिल, २०१५ च्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सुचनांनुसार विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य ध्वजारोहण करतील. ध्वजारोहण करणारे मंत्री महोदय व लोकप्रतिनिधी काही अपरिहार्य कारणांमुळे कार्यक्रमस्थळी वेळेवर पोहोचू न शकल्यास विभागीय मुख्यालयी विभागीय आयुक्तांनी आणि जिल्हा मुख्यालयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच तालुका मुख्यालयी तहसिलदार यांनी ध्वजारोहण करावे व ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम सुरळीतपणे पार पडेल याची दक्षता घ्यावी.


५. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र. ४३७/६/INST/ECI/FUNCT/MCC/२०२४ (IMPORTANT DAYS), दि. २ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये महत्वाचे दिवस साजरा करण्यासंदर्भात आदर्श आचारसंहितेबाबत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत :-


१) There is no objection to Central Ministers/Chief Ministers/Ministers in the States to do the honours in the main Republic Day/Independence Day functions at various locations subject to the condition that in their speeches, they should confine themselves to extolling the achievements of the Martyrs in securing freedom of the country, glory of the Indian State and so on. Under no circumstances, they should become a platform for political campaign.

२) In view of the fact that Republic Day celebrations will come during the election process and that the Central Ministers, Chief Ministers and Ministers in the states belong to political parties and alliances and may even be the candidates, the Commission, purely in the interest of ensuring a level playing field, directs that no Central Minister/Chief Minister/Minister or any other political functionary in the states/Ex-MPs shall do the honours at any such function at any location of within their home district or constituency or from where he or she is a contesting candidate or intends to contest. The Prime Minister and Chief Minister may however do so from the National Capital and State headquarters during Independence Day as per long standing conventions. further, the dignitaries who will hoist the National Flag at the Functions may travel directly to that place from the place of election campaign, if any. The travel expenditure for this purpose may be borne by the state Government concerned. They do not need to travel between these places via headquarter.

उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे व आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

तसेच निवडणूक आचारसंहिता अंमलात असल्याने परिच्छेद क्र. ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्व संबंधितांना यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत

अ) ध्वजारोहणाच्या नेहमीच्या स्थळ व वेळेमध्ये बदल करण्यात येऊ नये,

ब) कार्यक्रमाचा वापर राजकीय व्यासपीठासारखा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

क) मा. पालकमंत्री/ इतर मान्यवर भाषण करणार असल्यास त्यांच्या भाषणाचा आशय कुठल्याही पद्धतीने राजकीय असता कामा नये तो स्वातंत्र्यसंग्रामातील स्वातंत्र्यवीरांचे कार्य आणि कर्तृत्व, बलिदान केलेल्या हुतात्म्यांचा तसेच देशाचा गौरव यापुरतेच मर्यादित असावे.

६. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व नेहमी संचलनात भाग घेणाऱ्या पथकांच्या अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करुन मुंबई, विभागीय मुख्यालये व जिल्हा मुख्यालये येथे संयुक्त संचलनाची व्यवस्था करावी.

७. राष्ट्रध्वजाला वंदन करताना "राष्ट्रगीत" म्हणण्यात यावे/वाजविण्यात यावे. व त्यानंतर लगेचच सावधान स्थितीत येऊन "राज्यगीत" वाजविण्यात यावे. ध्वजारोहण समारंभ अध्यक्षस्थान स्विकारणाऱ्या मान्यवरांनी / अधिकाऱ्यांनी अशा प्रसंगी भाषण करावे किंवा नाही हे स्वतः ठरवावे. सलामीच्या वेळी सज्ज असलेला बन्ड सलामीपूर्वी व सलामीनंतर वाजविण्यास हरकत नसावी.

८. राष्ट्रध्वज लावण्याच्या योग्य पद्धतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक एफएलजी-१०९१/३०, दिनांक २ मार्च, १९९१ तसेच क्रमांक एफएलजी-१०९१/(२)/३०, दिनांक ५ डिसेंबर, १९९९ तसेच क्रमांक एफएलजी १०९८/ (ध्वजसंहिता)/३०, दिनांक ११ मार्च, १९९८ अन्वये दिलेल्या सूचनांची काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. ध्वजारोहणाची रंगीत तालीम घेतली जाईल याची दक्षता घेण्याबाबत सर्व संबंधितांना सूचना द्याव्यात. राष्ट्रध्वज सुस्थितीत असल्याबाबत व सूर्यास्तास उतरवला जाईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी.

९. महाराष्ट्र दिनाच्या समारंभाला सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहातील याची दक्षता घ्यावी. 

१०. उत्सव अथवा औपचारिक प्रसंगी परिधान करावयाचा राष्ट्रीय पोषाख महाराष्ट्र दिन समारंभ प्रसंगी उपस्थित राहणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी व व्यक्तीनी परिधान करावा असा सल्ला त्यांना मंत्रालयीन विभाग, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी व सर्व संबंधित विभाग / कार्यालय प्रमुख यांनी द्यावा.

११. स्थानिक लोक प्रतिनिधी, स्वातंत्र्य सैनिक, शहिद जवानांच्या पत्नी व आई-वडील यांना सन्मानाने निमंत्रित करावे.

१२. अधिकाधिक नागरिकांना हा सोहळा घरबसल्या पाहता यावा, यासाठी वेबसाईटद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्याचा प्रयत्न करावा.

१३. दिवसभरातून विविध कार्यक्रम जसे वृक्षारोपण, आंतर शालेय आंतर महाविद्यालय स्तरावर वक्तृत्व स्पर्धा, प्रश्नमंजूषा/देशभक्तीपर निबंध व कविता स्पर्धाचे आयोजन करावे, प्रभात फेऱ्या काढण्यात याव्यात. सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच विविध खेळांचे आयोजन करण्यात यावे. शासकीय इमारतीवर विद्युत रोषणाई करावी, एनएसएस व एनवायकेएस द्वारे देशभक्तीपर मोहिम राबविण्यात यावी, तसेच सोशल मिडीया व Digital माध्यमाद्वारे देशभक्तीपर किंवा राष्ट्रीय एकात्मते संबंधातील गाण्यांचा प्रचार करावा/संदेश द्यावा, याप्रमाणे महाराष्ट्र दिन साजरा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तो कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ सदर शासन निर्णय परिपत्रकाचे PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.
संकलित मूल्यमापन -२ (PAT-३) (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर गुण नोंदविण्या करिता मुदतवाढ देणेबाबत

 संकलित मूल्यमापन -२ (PAT-३) (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर गुण नोंदविण्या करिता मुदतवाढ देणेबाबतविषय : संकलित मूल्यमापन -२ (PAT-३) (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर गुण नोंदविण्या करिता मुदतवाढ देणेबाबत

संदर्भ : १. या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. रात्रीसप्रयम/मूल्यमापन/पायाभूत चाचणी/२०२३-२४/३६७५.

दि.८ ऑगस्ट २०२३ २. या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. राममूल्यमापन/पायाभूत चाचणी-७५/२०२३-२४/४३४५ दि.१३ सप्टेंबर २०२३

३. या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. राममूल्यमापन/संकलित मूल्यमापन-२-४/२०२३-२४/२०२४ दि.८ एमिल २०२४

उपरोक्त विषयान्वये STARS प्रकल्पामधील SIG-२ improved Learning Assessment System

नुसार सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते माठवीच्या विद्याथ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकन (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन व सकलित मूल्यमापन PAT-शुचे आयोजन

करण्यात आलेले होते. उपरोक्त संदर्भानुसार राज्यात संकलित मूल्यमापन २(PAT-शुचे आयोजन दि. ४ ते ६ एप्रिल २०२४ या कालावधीत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी अनुदानित शाळामध्ये करण्यात आलेले होते. प्रथम भाषा (सर्व माध्यम), गणित (सर्व माध्यम्, तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयांचे संकलित मूल्यमापन-२ घेण्यात आलेले आहे. सदर संकलित मूल्यमापन PAT-३) शिक्षकांनी तपासणेबाबत सूचित करण्यात आलेले होते. तसेच सदर मुल्यमापनाचे गुण विद्या समीक्षा यांचेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पोर्टलवर भरायचे असून याबाबतच्या सविस्तर सूचना यु- ट्यूबद्वारे देण्यात आलेल्या आहेत.

विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्गमा PAT (महाराष्ट्र) हा घाटबॉट संकलित मूल्यमापन २ PAT-गुण भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. यावर संकलित मुल्यमापन PAT-शुभे गुण शिक्षकांनी नोंदविणे आवश्यक आहे. सदर माटबॉटवर संकलित मूल्यमापन हरा-चे गुण शिक्षकांनी कसे नोंदवावेत याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना व याबाबतच्या व्हिसीओची यू-ट्यूब लिंक

यापूर्वी सोबत देण्यात आलेली आहे. तसेच PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटबाबतचे प्रशिक्षण दि.१५ एप्रिल २०२४ रोजी यु-ट्युबद्वारे शिक्षकांना देण्यात आलेले आहे. यापूर्वी शिक्षकांना संकलित मूल्यमापन-२ (PAT- शुचे गुण दि. १५ एप्रिल ते २६ एप्रिल २०२७ पर्यंत PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर नींदविणे करिता कालावधी देण्यात आलेला होता.

तथापि सदरची माहिती अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने सदरचे गुण चाटबॉटवर नोंदविण्याकरिता जिल्डयांना दि.५ मे २०२५ पर्यतया कालावधी देण्यात येत आहे. उपरोक्त कामासाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयातील एका अधिका-याकडे PAT (महाराष्ट्र) जिल्हा समन्वयक माणून जबाबदारी यापूर्वी निश्चित केलेली असेल त्यानुसार सदर जिल्हा समन्वयक यांनी जिल्हातील सर्व शिक्षकांना विद्या समीक्षा केंद्र (VSHQ, पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा बाटबॉटवर संकलित मूल्यमापन PAT-शुबे गुण कसे भरावेत याबाबत आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन करावे, तसेच ज्या शाळांमध्ये संकलित मूल्यमापन २ PAT-शुघेण्यात आलेली आहे. अशा इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या शाळामधील विषयनिहाय विद्यार्थ्यांचे गुण चाटबॉटवर नोंदविणेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. चाटॉटच्या बाबतीत तांत्रिक अडचण येणाऱ्या शिक्षकांनी सोबत दिलेल्या गुगललकवरms.de/WuQPCA) प्रतिसाद नोंदवावा

यू-ट्यूब लाईव्ह लिंक शिक्षकांसाठी मार्गदर्शन) ~ क्लिक करा

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

PAT-३ चाटबॉट मागविर्शशका : क्लिक करा

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

संकलित मूल्यमापन 2 गमणांची नोंि करणेसाठी लिक - २ ( PAT-३ ) क्लिक करा

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रकाची PDF DOWNLOAD करायचे असल्यास खालील चित्राला टच करा.नवीन गटशिक्षणाधिकारी

 मा. गटशिक्षणाधिकारी नियुक्ती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा- २०१९ च्या आधारे शिफारस केलेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ७ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब या संवर्गातील उमेदवारांकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्त्याखालील आस्थापनेवर संदर्भाधीन क्रमांक ४ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १७/०१/२०२२ पासून दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) एस.१७ रू. ४७६००-१५११०० या वेतनश्रेणीत अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.


२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ७ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या १८ उमेदवारांसाठी संदर्भ ४ व ५ च्या शासन निर्णयाद्वारे १८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १८ अधिकाऱ्यापैकी श्री. माधव कांबळे यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे.

तसेच, श्री. विजय कावळे आणि श्रीम. वर्षा कोळेकर हे या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या उक्त पत्रान्वये कळविले आहे. सबब, त्यांची नांवे पदस्थापनेतून वगळण्यात आली आहेत. इतर १५ अधिकाऱ्यांना नियमित पदस्थापना देणे आवश्यक असल्याने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन आदेश :-

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०१९ च्या निकालाच्या आधारे शिफारस केलेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ७ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब या संवर्गातील सध्या कार्यरत असलेल्या खालील १५ परिविक्षाधीन उप शिक्षणाधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे.

२. उक्त नमूद उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन-सीपीटीपी ब कडून होणार असून, त्याबाबतचे आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील.

३. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेचा आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा.

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०४२६१५३५५२९४२१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर आदेशाची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.

Friday, April 26, 2024

आय एम विनर जिल्हा गुणवत्ता यादी

 आय एम विनर जिल्हास्तरीय गुणवत्ता यादी

ध्येय प्रकाशन ॲकॅडमी महाराष्ट्रा संचलित,
आय एम विनर राज्यस्तरीय स्पर्धा परीक्षा-2024
     जिल्हास्तरीय गुणवत्ता यादी जाहीर

आय एम विनर या स्पर्धा जिल्हास्तरीय गुणवत्ता यादी पाहण्यासाठी खालील चित्रल टच करा.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आय एम विनर राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी

ध्येय प्रकाशन ॲकॅडमी महाराष्ट्रा संचलित,
आय एम विनर राज्यस्तरीय स्पर्धा परीक्षा-2024
     राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी जाहीर

आय एम विनर या स्पर्धा राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी पाहण्यासाठी खालील चित्रल टच करा.

आय एम विनर

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

Thursday, April 25, 2024

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेचा लाभ देण्याबाबत.

 राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेचा लाभ देण्याबाबत.


विषय : राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेचा लाभ देण्याबाबत.

संदर्भ : १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२१४/ प्र.क्र.५०/एस.डी.३ दि.०६ जुले, २०२३

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२१४/ प्र.क्र.०४/एस.डी.३ दि.१६ जानेवारी, २०२४

३) अवर सचिव, एसडी-३, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्र. एसएसए-२०२४/प्र.क्र.०४/एसडी-३ दि.१०/०४/२०२४.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याची नवीन योजना शासनाने सुरु केली आहे. त्याअनुषंगाने दि.०६ जुलै, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. प्रस्तुत योजनेंतर्गत एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे याकरिता प्रति लाभार्थी विद्यार्थी रु.१७०/- असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच, सदर योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे बुट एक समान दर्जाचे असण्याकरिता शासनाने दि.१६ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ मध्ये बुट व पायमोजे यांचा लाभ शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आवश्यक ती पुढील कार्यवाही विहित वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

याकरिता संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ व शासन परिपत्रक दि.१६ जानेवारी, २०२४ नुसार शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत आवश्यक ती कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितींना सूचना आपल्या स्तरावरुन देण्यात याव्यात.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ सदर परिपत्रकाचे PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.Wednesday, April 24, 2024

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत Annual Data Entry आणि MIS data entry संदर्भातील करावयाच्या कामकाज संदर्भात..

 प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत Annual Data Entry आणि MIS data entry संदर्भातील करावयाच्या कामकाज संदर्भात..


विषय :- प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत Annual Data Entry आणि MIS data entry संदर्भातील करावयाच्या कामकाज संदर्भात..


संदर्भ :- डॉ. सबा अख्तर, एनआयसी दिल्ली यांचेकडील संदेश दि. २३.०४.२०२४.

          प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ नियमितपणे देण्यात येतो. योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या खालील दोन विविध पोर्टलवर शाळा, तालुक्यांना माहिती भरणे आवश्यक आहे.

1. pmposhan-mis.education.gov.in

२. education.maharashtra.gov.in

उक्त नमूद दोन पोर्टलवर शाळा व तालुक्यांनी खालील माहिती भरणे अनिवार्य आहे.

अ. Annual Data Entry

आ. Monthly Data Entry

इ. MDM daily attendance

सन २०२४-२५ वा आर्थिक वर्षाकरीता योजनेस पात्र प्रत्येक शाळेची एम. आय. एस पोर्टलवर Annual Data Entry

बाबत माहितीचा नमुना शाळांकडून अचूकपणे भरून घेऊन दि. ३०.०४.२०२४ पर्यंत पोर्टलवर अद्यावत करावयाचा आहे. याव्यतिरिक्त प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस पोर्टलवर भरावयाचा मंथली एमआयएस डाटा संबंधित महिन्याच्या पुढील महिन्यातील दि. ०५ पर्यंत अद्यावत करावयाचा आहे. माहे एप्रिल, २०२४ करीताचा मंथली एमआयएस डाटा दि. ०५.०५.२०२४ पर्यंत पोर्टलवर अद्यावत करण्यात यावा, तद्नंतर सदरची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार नाही, याबाबत केंद्रशासनाने सूचना दिलेल्या आहेत. 

       सबब सर्व शिक्षणाधिकारी व लेखाधिकारी पीएमपोषण यांना निर्देशित करण्यात येते की, आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शाळांची Annual Data Entry monthly mis data entry त्वरीत पूर्ण करुन घ्यावी व विहित दिनांकाच्या आत सर्व ऑनलाईन कामकाज पूर्ण होईल याकरीता आवश्यक ते निर्देश सर्व तालुक्यांना निर्गमित करणेत यावेत तसेच प्रस्तुत बाबत उचित सनियंत्रण करुन विहित कालमर्यादेत सर्व कामकाज पूर्ण करुन घ्यावे.

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

सतत सदर जीआरची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना वार्षिक फॉर्म 2024-2025 DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


लोकसभा निवडणूक 2024

 लोकसभा निवडणूक ~ 2024⚜️ सर्वप्रथम आपला जिल्हा निवडा.

⚜️ त्यानंतर आपला मतदारसंघ निवडा.

⚜️ लिंक वरून एखाद्या लोकसभा क्षेत्रात किती निवडणूक केंद्र आहेत यांची संख्या माहीत होईल .🙏Tuesday, April 23, 2024

आय एम विनर राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी

 आय एम विनर राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी

ध्येय प्रकाशन ॲकॅडमी महाराष्ट्रा संचलित,
आय एम विनर राज्यस्तरीय स्पर्धा परीक्षा-2024
     राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी जाहीर

आय एम विनर या स्पर्धा राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी पाहण्यासाठी खालील चित्रल टच करा.

आय एम विनर

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आय एम विनर स्पर्धा परीक्षेची माहिती पाहण्यासाठी खालील चित्राला टच कराराज्यातील जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त भागामध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ देणेबाबत.

 राज्यातील जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त भागामध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ देणेबाबत.

पंतप्रधान पोषणशक्ती निर्माण योजना


विषयः- राज्यातील जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त भागामध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ देणेबाबत.

संदर्भ:- १. शासन निर्णय क्र. एसवीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, दिनांक ३१/१०/२०२३.

            राज्यातील तालुक्यांमध्ये माहे जून ते सप्टेंबर कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन या घटकांनी प्रभावित झालेल्या १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमध्ये संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयाद्वारे दुष्काळ घोषित करण्यात आलेला आहे. दुष्काळग्रस्त परिस्थिती घोषित केलेल्या भागाकरीता शासनाने विविध सवलती लागू केलेल्या आहेत.

        संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १० मध्ये नमूद केल्यानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना (पीएम-पोषण योजना) दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. उक्त शासन निर्णयान्वये शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार आपल्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त भागामध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

सदर परिपत्रकाचे PDF DOWNLOAD करायचे असेल तर खालील क्षेत्राला टच करा.Saturday, April 20, 2024

मंथन केंद्र स्तरीय गुणवत्ता यादी

 मंथन निकाल 2023-24

मंथन सामान्य ज्ञान परीक्षेचा निकाल लागलेला आहे. तसेच राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी, जिल्हास्तरीय गुणवत्ता यादी व यानंतर केंद्रस्तरीय गुणवत्ता यादी लागलेली आहे.

⚜️ केंद्रस्तरीय गुणवत्ता यादी

⚜️ प्रथम आपला जिल्हा निवडावा

⚜️ यानंतर आपले केंद्र निवडावे.


मंथन चा केंद्रस्तरीय गुणवत्ता यादी पाहण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे

 सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे


सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे : आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही काळाची गरज आहे. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या महत्त्वाच्या घटना ज्याचे ज्ञान आपणास असणे गरजेचे आहे.

यासाठी आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत असणे गरजेचे आहे.

आपण सशक्त आणि समृद्ध भारताचे स्वप्न पाहत आहोत. मात्र यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी आवश्यक ज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. 

आपणास जर या स्पर्धेच्या युगात शिकायचे असेल तर सामान्य ज्ञान असणे खूप महत्त्वाचे आहे यासाठी आपण विद्यार्थ्यांसाठी पंधरा प्रश्न घेऊन आलेलो आहोत व त्याची उत्तरेही.

प्र. 1. आपला भारत देश कधी स्वतंत्र झाला ?

1) २६ जानेवारी

2) १५ ऑगस्ट

3) ८ ऑगस्ट

4) २ ऑक्टोबर.

प्र. 2. भारताचे संविधान तयार करण्याचे काम ज्या प्रतिनिधीसभेने पार पाडले तिला काय म्हणतात ?

1) राज्यसभा

2) लोकसभा

3) संविधान

4) संविधान सभा.

प्र. 3. संविधानातील नियमानुसार आपल्या देशाचा कारभार कधी सुरू झाला ?

1) २६ जानेवारी १९५०

2) १५ ऑगस्ट १९४७

3) एक मे 1942

4) यापैकी नाही.

प्र. 4. संविधान तयार करण्याच्या कामाला सुमारे किती वर्षे लागली ?

1) दोन

2) तीन

3) चार

4) पाच.

प्र. 5. वयाची किती वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती मतदान करू शकते ?

1) सतरा

2) सोळा

3) अठरा

4) वीस.

प्र. 6. खालीलपैकी कोणती गोष्ट राष्ट्रीय प्रतीके नाहीत ?

1) चलनी नोटा

2) राष्ट्रगीत

3) राष्ट्रध्वज

4) राजमुद्रा.

प्र. 7. राष्ट्रध्वज लावताना नेहमी कोणत्या रंगाचा पट्टा वरच्या बाजूला असला पाहिजे ?

1) पांढरा

2) निळा

3) केशरी

4) हिरवा.

प्र. 8. राष्ट्रध्वजाच्या शेजारी दुसरा कोणताही ध्वज उभा करायचा झाल्यास तो राष्ट्रध्वजाच्या कोणत्या बाजूला असतो ?

1) उजव्या

2) डाव्या

3) समोरच्या

4) मागच्या.

प्र. 9. पुढीलपैकी कोणत्या गोष्टीवर राजमुद्रा असते ?

1) चलनी नोटा

2) पोस्टाची तिकिटे

3) सरकारी मोहर

4) सर्व पर्याय बरोबर.

प्र. 10. आपल्या देशाची राजमुद्रा येथील अशोकस्तंभावरून घेतलेली आहे.

1) सोमनाथ

2) सारनाथ

3) अमरनाथ

4) केदारनाथ.

प्र. 11. राष्ट्रगीतामधून आपण कोणाचा जयजयकार करतो ?

1) भाषेचा

2) देशातील लोकांचा

3) नेत्यांचा

4) भारतमातेचा.

प्र. 12. स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क म्हणजे काय ?

1) सार्वजनिक जागेत मनाला वाटेल तेथे उठणे, बसणे, गोंधळ घालणे.

2) लोकांना इतरत्र फिरण्यास प्रतिबंध करणे. 

3) मनाला येईल तसे चार लोकांत बोलणे.

4) स्वतःच्या विचारांची मुक्तपणे अभिव्यक्ती करणे व देशाच्या कोणत्याही भागात स्थायिक होणे.

प्र. 13.--------- वर्षे वयाखालील मुलांना कठीण व जोखमीची कामे कायदयानुसार देता येत नाहीत.

1) १४

2) २१

3) १८

4) १६.

प्र. 14. आपल्याला सरकारी कागदपत्रांवर पहायला मिळते.

1) राजमुद्रा

2) राष्ट्रीय पक्षी

3) राष्ट्रीय प्राणी

4) लोकमान्य टिळकांचे चित्र.

प्र. 15. कळसूबाई शिखराची उंची किती आहे ?

1) १६८० फूट

2) २१०० मीटर

3) २१०० फूट

4) १६५० मीटर.

प्र. 16. गोदावरी नदी कोठे उगम पावते ?

1) महाबळेश्वर

2) गंगोत्री

3) त्र्यंबकेश्वर

4) भीमाशंकर.

प्र. 12. स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क म्हणजे काय ?

1) सार्वजनिक जागेत मनाला वाटेल तेथे उठणे, बसणे, गोंधळ घालणे.

2) लोकांना इतरत्र फिरण्यास प्रतिबंध करणे. 

3) मनाला येईल तसे चार लोकांत बोलणे.

4) स्वतःच्या विचारांची मुक्तपणे अभिव्यक्ती करणे व देशाच्या कोणत्याही भागात स्थायिक होणे.

महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ च्या अंमलबजावणीबाबत..

 महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ च्या अंमलबजावणीबाबत..विषय - महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ च्या अंमलबजावणीबाबत..

संदर्भ-१) महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४,

महोदय/महोदया,

२) मा. उच्च न्यायालयाने दि. १६.०४.२०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ बाबत दिलेले निर्देश.

महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ राज्यात दि. २६.०२.२०२४ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. सदर अधिनियमान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.

२. सदर अधिनियमास मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. ३४६८/ २०२४ व इतर अन्वये आव्हान देण्यात आलेले आहे. प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. १६.०४.२०२४ रोजी शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरती व शैक्षणिक संस्थांमधील

प्रवेशाबाबत खालील प्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत.

"7. In the meantime, having regard to the interim order passed earlier, we provide that if any applications are made pursuant to the advertisement dated 9th February 2024 for admission to undergraduate medicine courses on the basis of [NEET (UG)], 2024 or pursuant to any other such advertisement for making admission to any other educational courses where applicants seek benefit of the impugned enactment, participation of such candidates/applicants

shall be subject to further orders which may be passed in these petitions.

8. We also provide that in case any advertisement has been made after promulgation of the impugned enactment for making any recruitment/appointment in public employment in connection with the affairs of the State, other State instrumentalities and State public undertakings/enterprises, the same shall also be subject to further orders which may be passed in these petitions

9. It is also directed that all such candidates who may participate in any process of selection either for admission to academic/educational courses or for appointment/recruitment in public employment shall be informed of this order by the authority(ies) concerned forthwith."

३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना या पत्राद्वारे कळविण्यात येते की, मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाची अंमलबजावणी सर्व संबंधितांनी करावी तसेच अशी कार्यवाही करताना मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. १६.०४.२०२४ रोजीच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याचीही दक्षता घेण्यात यावी. (मा. न्यायालयाच्या सदर आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.)

४. सदर आदेश सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, शासन अनुदानित संस्था आणि ज्यांना आदेश देण्याचा अधिकार शासनास आहे अशा सर्व संस्था व सेवा यांना लागू असल्याने सदर आदेश आपल्या अधिपत्याखालील सर्व आस्थापनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत.

५. सदर पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०४१९१७१५०९२२०७ असा आहे. हे शासन परीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️

सदर परिपत्रकाची व शासनाचा आदेशाची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.शिक्षक पद भरतीबाबत प्रसिद्धीपत्रक

 शिक्षक पद भरतीबाबत प्रसिद्धीपत्रक

शिक्षक पद भरती बाबत प्रसिद्धपत्रक


⚜️ पवित्र पोर्टल मार्फत दिनांक २५/०२/२०२४ रोजी गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांची निवडीसाठी शिफारस असलेली सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व्यवस्थापन/जाहिरातनिहाय प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत.

⚜️ त्यानुसार पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करून समुपदेशनाद्वारे नियुक्ती प्रक्रिया त्या त्या नियुक्ती प्राधिकारी स्तरावर सुरु करण्यात आली होती.

⚜️ दरम्यान मा. भारत निवडणूक आयोग यांनी लोकसभा- २०२४ निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला व आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली. आचारसंहिता कालावधीत नियुक्ती संदर्भातील कार्यवाहीवर निर्बंध आले.

⚜️ तथापि, या विषयाची तातडी तसेच न्यायालयीन आदेश विचारात घेता नियुक्ती प्रक्रिया सुरु ठेवण्यास परवानगी मिळण्यासाठी या कार्यालयाने शासनामार्फत मा. भारत निवडणूक आयोग यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला.

⚜️ यासंदर्भात मा. भारत निवडणूक आयोग यांनी नियुक्तीस शिफारस झालेल्या ठिकाणाची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नियुक्ती संदर्भात कार्यवाही करणेस परवानगी दिली असून तसे शासन पत्र दिनांक १९/०४/२०२४ अन्वये या कार्यालयास कळवणेत आले आहे.

त्यानुसार वरील प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत नियुक्ती प्राधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

🎗️ सर्व जिल्हा निहाय प्रवर्गनिहाय निवड यादी पाहण्यासाठी - CLICK HERE

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

सदर प्रेस नोट ची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी चित्राला चेक करा.Friday, April 19, 2024

शब्दांऐवजी दुसरे शब्द वापरणे

 सांकेतिक भाषा 

शब्दांऐवजी दुसरे शब्द वापरणे

NMMS स्पर्धा परीक्षा सराव चाचणी

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील Online test सोडवण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.सांकेतिक भाषांमध्ये शब्दांऐवजी दुसरे शब्द वापरण्यात येतात यावर आधारित आपण एक ऑनलाइन टेस्ट पाहणार आहोत.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा वाटप करणेबाबत.

 प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा वाटप करणेबाबत.

शालेय पोषण आहार.

विषयः- प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा वाटप करणेबाबत.

संदर्भ- १. शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०५/एस.डी.४. दि.११/०४/२०२४.

२. शिक्षण संचालनालयाचे परिपत्रक क्र. शिसंमा-राजे-०/उन्हाळी सुट्टी एस-१/२२०६, दिनांक १८/०४/२०२

३. शिक्षण संचालनालयाचे पत्र क. प्रावि-३०१/२०२४/३१८४, दिनांक ११/०४/२०२४.

शाळेतून सवलत देण्याबाबतचे पत्र ~ CLICK HERE

उपरोका संदर्भिय पत्रान्वये राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली असल्याने त्याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्यापासून सवलत देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील माळामधील विद्याथ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्यापासून सवलत देणे संदर्भात शासनाने संदर्भिय पत्र क्र. मधील मुद्दा क्र. १ नुसार राज्यातील राज्य मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिनांक २२/०४/२०२४ पासून शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत दिली आहे. संदर्भिय पत्र क. २ नुसार संचालनालयाने शाळांमधील विद्याथ्यांना गुरुवार दिनांक ०२/०१/२०२४ पासून सुट्टी जाहीर केलेली आहे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत आपल्या कार्यक्षेत्रातील पात्र विद्यार्थ्यांना शासनाने शाळेत उपस्थित राहण्यापासून सवलत दिलेल्या कालावधीतील कार्यदिनाकरीता नियमानुसार देय असणारा तांदुळ व धान्यादी माल कोरडा शिश्या स्वरुपात वाटप करण्याचे निर्देश आपल्या स्तरावरुन क्षेत्रीय अधिका-यांना देण्यात यावेत. थौजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी.

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

सदर परिपत्रकाचे PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील बटनाला टच कर.राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबत.

 राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबत.संदर्भ:- शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र.जा.क्र.प्राशिसं/उन्हाळी/२०२४/३१५५. दिनांक १८.०४.२०२४.

उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये आपण राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली असल्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्याथ्यर्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता मिळणेबाबत विनंती केली आहे.

२) वरील नमूद प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मला असे कळविण्याचे निर्देश आहेत की, राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यासंदर्भात खालील सुचना देण्यात येत आहेत.

१) राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिनांक २२.०४.२०२४ पासून शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यात येत आहे.

२) राज्यातील इतर मंडळांच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरू असल्यास अथवा अशा शाळांमध्ये महत्वाचे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास. विद्याथ्यांना उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्याबाबत शाळा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.

३) आगामी शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरु करण्याबाबत शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०५/एस.डी.-४. दिनांक २०.०४.२०२३ नुसार कार्यवाही करावी.

३. वरील सूचनांचे पालन होईल याबाबतची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी घ्यावी.

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

सदर शासन निर्णयाची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील बटनाला टच कर.भगवान महावीर जयंती माहिती

 भगवान महावीर जयंती माहिती


             भगवान वर्धमान महावीर हे जैन धर्माचे गुरु प्रवर्तक व तीर्थकर होते. जैन धर्मीय महावीर जयंती मोठ्या श्रद्धेने आणि उत्साहाने साजरी करतात. महावीर स्वामींचा जन्म बिहार राज्यातील वैशाली जिल्ह्यात असलेल्या कुंडग्राम या गावामध्ये झाला. कुंडग्राम हे त्यावेळी क्षत्रियांचे प्रजासत्ताक होते. महावीरांचे वडील कुण्डग्रामचे प्रमुख राज्यकर्ते होते. भगवान महावीरांचे मन मात्र राजविलासात रमले नाही. त्यांनी जगाला अहिंसा व अपरिग्रह याची शिकवण दिली. एखाद्यास आपली गरज भासली आणि शक्य असूनही आपण मदत केली नाही तर ती एक प्रकारे हिंसाच आहे असे महावीर म्हणत असत. महावीर स्वामीजी अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह आणि ब्रह्मचर्य या पाच तत्वांची शिकवण जगाला दिली. त्याचप्रमाणे त्यांनी चोटी मोह द्वेष निंदा असत्य राग असंयम इत्यादी 18 पापे सांगितली. त्यांचा त्याग करावा असेच सुचवले . त्याग संयम प्रेम करुणा शील व सदाचार त्यांच्या प्रवचनाचे सार होते. देशभर फिरून त्यांनी आपल्या संदेशाचा प्रसार केला. कार्तिक कृष्ण अमावस्येला बिहारमधील पावापुरी येथे वयाच्या 72 व्या वर्षी त्यांचे निर्वाण झाले.

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

प्रश्न उत्तरे

प्रश्न जैन धर्मामध्ये एकूण किती तीर्थकर झाले आहेत?

 उत्तर 24

2} जैन धर्माचे संस्थापक कोण आहेत?

 महावीर स्वामी

3} महावीर स्वामी यांचा जन्म कोठे झाला होता?

 उत्तर कुण्डग्राम

4} भगवान महावीर यांचा जन्म कोणत्या क्षत्रिय गोत्र मध्ये झाला होता

 उत्तर ज्ञातृक

5} भगवान महावीर यांचा मृत्यू कोठे झाला होता?

 उत्तर पावापुरी

6} महावीर यांचे मूळ नाव काय होते ?

उत्तर वर्धमान

7} जियो और जीने दो कोणी म्हटले होते ?

उत्तर महावीर स्वामी

8} भगवान महावीर यांचे पहिले शिष्य कोण होते?

 उत्तर जमाली

9} भगवान महावीर यांच्या वडिलांचे नाव काय होते ?

उत्तर सिद्धार्थ

10} भगवान महावीर यांच्या आईचे नाव काय होते?

 उत्तर त्रिशाला

11} भगवान महावीर यांच्या पत्नीचे नाव काय होते?

 उत्तर यशोदा

12} भगवान महावीर यांच्या मोठ्या भावाचे नाव काय होते?

उत्तर नंदीवर्धन

13} भगवान महावीर यांना कोणत्या नदीच्या किनाऱ्यावर ज्ञानप्राप्ती झाली?

 उत्तर ऋजूपालिका

14} भगवान महावीर यांच्या मुलीचे नाव काय होते?

उत्तर अन्नोजा प्रियदर्शनी

15} भगवान महावीर यांनी वयाच्या कितव्या वर्षी गृह तयार केला होता ?

उत्तर तिसाव्या वर्षी

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

तुम्हाला जर महावीर जयंती ऑनलाइन टेस्ट सोडवायचे असेल तर खालील चित्राला टच करा.