SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Thursday, July 13, 2023

गुणवत्ता यादी

 शिष्यवृत्ती परीक्षा

⚜️  शिष्यवृत्ती 2023 गुणवत्ता यादी

राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय यादी  pdf,excel मध्ये download करा

👉🏼 सहज व सोप्या पद्धतीने download करा

👉 गुणवत्ता यादी पाहण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.