SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

बुद्धिमत्ता संकल्पना

 ⚜️ बुद्धिमत्ता संकल्पना ⚜️

अ.क्र.

बुद्धिमत्ता संकल्पना    

अ.क्र.

बुद्धिमत्ता संकल्पना       

 1

आरशातील प्रतिमा 

 

 

 2

जलप्रतिबिंब

 

 3

समान पद ओळखणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment