SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

बोधकथा

 बोधकथा 

टीप ~ बोधकथेच्या नावाला टच करा.

अ.क्र.

बोधकथेचे नाव

अ.क्र.

बोधकथेचे नाव

 1

माकडाची फजिती

21

सत्य

 2

               उंटाची सावली

22 

विश्वासघात

 3

 अथर्व आणि फुटाणेवाला

23 अपमान आणि उपकार

 विश्वासाला तडा

24 विद्वान अर्थतज्ञ

 5

निवड

25
कर्तव्यनिष्ठा

 6

अचूक निर्णय

26 लांडगा व कुत्रा

 7

            एकाग्रतेचे महत्त्व

27 

निरीक्षण

 8

एकाच शब्दाचे विविध रूपे

28 तक्रार
9

सत्य धर्म 

29 

शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ

 10

शहाण्या मुंग्या 

 30

बासरीवाला मुलगा आणि गावकरी 

11 

मुठभर धान्य 

31 सम्राट आणि साधू

 12

निरीक्षण 

32

भाड्याचे घर 

 13

विद्येची किंमत 

 33

देशभक्तीची परीक्षा 

14 

सवय 

34

दोन भावांमधील खटला 

15 

ससाणा आणि कोकिळा 

 35

चुकीचा मार्ग निवडणे 

  16

 छान अद्दल घडली

36

 लांडगा आला

  17

राष्ट्रभक्ती 37

बेडूक आणि उंदीर 

 18 

 जसे दिसते तसे नसते

38

 निर्मळता

 19

चुकीचा मार्ग 39

 दैवी संपत्ती

20 

सिंहाचा सल्ला 

40

 शांती आणि आपुलकी

अ.क्र.

बोधकथा   

 1

 माकडाची फजिती

 2

उंटाची सावली

 3

अथर्व आणि फुटाणेवाला

 4

विश्वासाला तडा

 5

 निवड

 6

अचूक निर्णय

 7

एकाग्रतेचे महत्त्व

 8

एकाच शब्दाचे विविध रूपे

 9

 10

 

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 

 

No comments:

Post a Comment