SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

online test -2

 


अ.क्र.

घटकाचे नाव

YOU TUBE व्हिडीओ

टेस्ट सोडवा

 101

 vocabulary

 क्लिक करा 

 क्लिक करा 

 102

एक मात्रा असलेले शब्द

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 103

 विरुद्धार्थी शब्द भाग 2

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 104

 कोन व कोनाचे प्रकार

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 105

 नेताजी सुभाषचंद्र बोस

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 106

 महात्मा गांधी

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 107

 विरुद्धार्थी शब्द भाग 3

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 108

 Young Ones Of Animals

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 109

 Sea Animals

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 110

 जाहिरात वाचन

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 111

 Vehicles

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 112

 Vocabulary

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 113

 Body Parts

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 114

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 115

 गुणाकार

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 116

 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 117

 मराठी महिने व त्यामधील दिवस

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 118

 HELPERS

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 119

 महाराष्ट्र दिन

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 120

 छत्रपती शाहू महाराज

 क्लिक करा

 क्लिक करा

  अ.क्र.

घटकाचे नाव

YOU TUBE व्हिडीओ

टेस्ट सोडवा

121

कर्मवीर भाऊराव पाटील

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 122

दहा अंकी संख्यांचे वाचन व लेखन

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 123

संख्यांचा चढता उतरता क्रम

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 124

 

 क्लिक करा

 क्लिक करा

125


 क्लिक करा

 क्लिक करा

 110

 

 क्लिक करा


 क्लिक करा

 क्लिक करा

 112

 

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 113


 फ्लिप करा

 क्लिक करा

 114

 

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 115

 

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  अ.क्र.

घटकाचे नाव

YOU TUBE व्हिडीओ

टेस्ट सोडवा

 101

 vocabulary

 क्लिक करा 

 क्लिक करा 

 102

एक मात्रा असलेले शब्द

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 103

 विरुद्धार्थी शब्द भाग 2

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 104

 कोन व कोनाचे प्रकार

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 105

 नेताजी सुभाषचंद्र बोस

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 106

 महात्मा गांधी

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 107

 विरुद्धार्थी शब्द भाग 3

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 108

 Young Ones Of Animals

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 109

 Sea Animals

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 110

 जाहिरात वाचन

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 111

 Vehicles

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 112

 Vocabulary

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 113

 Body Parts

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 114

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर 115

 गुणाकार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


No comments:

Post a Comment