SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Thursday, May 4, 2023

जिल्हाअंतर्गत बदली

 जिल्हाअंतर्गत बदली

बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत ! आजचे शासन परिपत्रक निर्गमित

पत्र डाऊनलोड करण्यासाठी चित्राला टच करा.


शासन निर्णय 24 - 2 - 2023 चे पत्र पाहण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.