SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Monday, February 27, 2023

कार्यमुक्ती बाबत आजचे पत्र

 आंतरजिल्हा बदली झालेल्याना कार्यमुक्त करण्याबाबत { 27/2 } आजचे पत्रFriday, February 17, 2023

स्कॉलरशिप इयत्ता आठवी उत्तर सूची

 इयत्ता आठवी पेपरची उत्तर सूची डाऊनलोड करण्यासाठी  खालील बटनाला टच करा.👇

पेपर ~ 1 


U

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


पेपर ~ 2 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

इयत्ता पाचवी उत्तर सूची

 इयत्ता पाचवी पेपरची उत्तर सूची डाऊनलोड करण्यासाठी  खालील बटनाला टच करा.👇

पेपर ~ 1 


U

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


पेपर ~ 2 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

Tuesday, February 14, 2023

फेब्रुवारी वेतनाबाबत महत्त्वाचे पत्र

 फेब्रुवारी वेतनाबाबत महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वपूर्ण पत्रमंथन इयत्ता तिसरी पेपर व उत्तर सूची

 मंथन राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा

 सन ~ 2023 

इयत्ता तिसरी


इयत्ता तिसरीचा पेपर डाउनलोड करायचा असल्यास खालील बटनाला टच करा.👇

पेपर ~ 1 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


पेपर ~ 2 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

 उत्तर सूची डाऊनलोड करण्यासाठी खालील बटनाला टच कर


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.मंथन इयत्ता पाचवी मराठी माध्यम पेपर

 मंथन राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा

 सन ~ 2023 

इयत्ता पाचवी


इयत्ता पाचवीचा पेपर डाउनलोड करायचा असल्यास खालील बटनाला टच करा.👇

पेपर ~ 1 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


पेपर ~ 2 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

 उत्तर सूची डाऊनलोड करण्यासाठी खालील बटनाला टच कर


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.मंथन इयत्ता सहावी मराठी माध्यम पेपर

 मंथन राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा

 सन ~ 2023 

इयत्ता सहावी


इयत्ता सहावीचा पेपर डाउनलोड करायचा असल्यास खालील बटनाला टच करा.👇

पेपर ~ 1 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


पेपर ~ 2 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

 उत्तर सूची डाऊनलोड करण्यासाठी खालील बटनाला टच कर


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.मंथन इयत्ता चौथी मराठी माध्यम पेपर

 मंथन राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा

 सन ~ 2023 

इयत्ता चौथी


इयत्ता चौथीचा पेपर डाउनलोड करायचा असल्यास खालील बटनाला टच करा.👇

पेपर ~ 1 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


पेपर ~ 2 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

 उत्तर सूची डाऊनलोड करण्यासाठी खालील बटनाला टच कर


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.मराठी माध्यम इयत्ता सातवी पेपर

 मंथन राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा

 सन ~ 2023 

इयत्ता सातवी


इयत्ता सातवीचा पेपर डाउनलोड करायचा असल्यास खालील बटनाला टच करा.👇

पेपर ~ 1 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


पेपर ~ 2 


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

 उत्तर सूची डाऊनलोड करण्यासाठी खालील बटनाला टच कर


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.Sunday, February 12, 2023

शिष्यवृत्ती डी

 पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा


इयत्ता पाचवी


संभाव्य उत्तर सूची


Paper Group ~ D


भाषा व गणित


 टीप 👉 ही उत्तर सूची संभाव्य असून अधिकृत उत्तर सूची काही दिवसानंतर जाहीर होईल.


1 ~ 3

2 ~ 2

 3 ~ 4

4 ~ 4

 5 ~ 2

 6 ~ 1

7 ~ 4

 8 ~ 3

 9 ~ 1/4

 10 ~ 1

 11 ~ 2

 12 ~ 4

13 ~ 1

14 ~ 4

15 ~ 2

16 ~ 2

17 ~ 4

18 ~ 3

 19 ~ 2

20 ~ 3

21 ~ 4

22 ~ 2

23 ~ 3

24 ~ 4

25 ~ 3

26 ~ 3

27 ~ 1

28 ~ 4

29 ~ 1

30 ~ 2

31 ~ 1

32 ~ 4

33 ~ 3

34 ~ 4

35 ~ 4

36 ~ 2

37 ~ 1

38 ~ 4

39 ~ 1

40 ~ 3

41 ~ 4

42 ~ 2

43 ~ 4

44 ~ 1

45 ~ 2

46 ~ 3

47 ~ 2

48 ~ 2

49 ~ 1

50 ~ 4

51 ~ 3

52 ~ 4

53 ~ 2

54 ~ 3

55 ~ 1

56 ~ 4

57 ~ 2

58 ~ 1

59 ~ 4

60 ~ 1

61 ~ 3

62 ~ 2

63 ~ 1

64 ~ 2

65 ~ 3

66 ~ 2

67 ~ 1

68 ~ 3

69 ~ 4

70 ~ 2

71 ~ 1

72 ~ 4

73 ~ 3

74 ~ 4

75 ~ 2

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


बुद्धिमत्ता व इंग्रजी


1 ~ 3

2 ~ 1

3 ~ 2

4 ~ 4

 5 ~ 2

 6 ~ 3

7 ~ 4

 8 ~ 1

 9 ~ 3

 10 ~ 2

 11 ~ 3

 12 ~ 2

13 ~ 1

14 ~ 2

15 ~ 3

16 ~ 2

17 ~ 4

18 ~ 4

 19 ~ 3

20 ~ 2

21 ~ 3

22 ~ 1

23 ~ 3

24 ~ 2

25 ~ 4

26 ~ 2

27 ~ 2

28 ~ 4

29 ~ 1

30 ~  2

31 ~ 3

32 ~ 1

33 ~ 4

34 ~ 3

35 ~ 1

36 ~ 4

37 ~ 1

38 ~ 2

39 ~ 3

40 ~ 2

41 ~ 1

42 ~ 2

43 ~ 1

44 ~ 2

45 ~ 4

46 ~ 2

47 ~ 1

48 ~ 3

49 ~4 

50 ~ 2

51 ~ 1

52 ~ 3

53 ~ 2

54 ~ 4

55 ~ 3

56 ~ 2

57 ~ 4

58 ~ 3

59 ~ 3

60 ~ 4

61 ~ 2

62 ~ 1

63 ~ 3

64 ~ 2

65 ~ 2/4

66 ~ 3

67 ~ 1

68 ~ 3

69 ~ 2

70 ~ 4

71 ~ 4

72 ~ 3

73 ~ 1

74 ~ 4

75 ~ 1

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.

शिष्यवृत्ती ग्रुप सी संभाव्य उत्तर सूची

 पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा


इयत्ता पाचवी

संभाव्य उत्तर सूची

Paper Group ~ C

भाषा व गणित

 टीप 👉 ही उत्तर सूची संभाव्य असून अधिकृत उत्तर सूची काही दिवसानंतर जाहीर होईल.


1 ~ 4

2 ~ 3

 3 ~ 1/4

4 ~ 1

 5 ~ 2

 6 ~ 4

7 ~ 1

 8 ~ 4

 9 ~ 2

 10 ~ 2

 11 ~ 4

 12 ~ 3

13 ~ 2

14 ~ 3

15 ~ 4

16 ~ 2

17 ~ 3

18 ~ 4

 19 ~ 3

20 ~ 3

21 ~ 2

22 ~ 4

23 ~ 4

24 ~ 2

25 ~ 1

26 ~ 1

27 ~ 2

28 ~ 3

29 ~ 2

30 ~ 2

31 ~ 1

32 ~ 4

33 ~ 3

34 ~ 4

35 ~ 2

36 ~ 3

37 ~ 1

38 ~ 4

39 ~ 2

40 ~ 1

41 ~ 4

42 ~ 1

43 ~ 3

44 ~ 2

45 ~ 1

46 ~ 2

47 ~ 3

48 ~ 2

49 ~ 1

50 ~ 3

51 ~ 4

52 ~ 2

53 ~ 1

54 ~ 4

55 ~ 3

56 ~ 4

57 ~ 2

58 ~ 2

59 ~ 1

60 ~ 4

61 ~ 1

62 ~ 2

63 ~ 1

64 ~ 4

65 ~ 3

66 ~ 4

67 ~ 4

68 ~ 2

69 ~ 1

70 ~ 4

71 ~ 1

72 ~ 3

73 ~ 4

74 ~ 2

75 ~ 4

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


बुद्धिमत्ता व इंग्रजी


1 ~ 4

2 ~ 1

3 ~ 3

4 ~ 2

 5 ~ 3

 6 ~ 2

7 ~ 1

 8 ~ 2

 9 ~ 3

 10 ~ 2

 11 ~ 4

 12 ~ 4

13 ~ 3

14 ~ 2

15 ~ 3

16 ~ 1

17 ~ 3

18 ~ 2

 19 ~ 4

20 ~ 3

21 ~ 1

22 ~ 2

23 ~ 4

24 ~ 2

25 ~ 3

26 ~ 3

27 ~ 4

28 ~ 2

29 ~ 1

30 ~ 3 

31 ~ 4

32 ~ 2

33 ~ 1

34 ~ 3

35 ~ 2

36 ~ 4

37 ~ 3

38 ~ 2

39 ~ 4

40 ~ 3

41 ~ 3

42 ~ 4

43 ~ 2

44 ~ 1

45 ~ 3

46 ~ 2

47 ~ 2/4

48 ~ 3

49 ~ 1

50 ~ 3

51 ~ 2

52 ~ 4

53 ~ 4

54 ~ 3

55 ~ 1

56 ~4 

57 ~ 1

58 ~ 2

59 ~ 2

60 ~ 4

61 ~ 1

62 ~ 2

63 ~ 3

64 ~ 1

65 ~ 4

66 ~ 3

67 ~ 1

68 ~ 4

69 ~ 1

70 ~ 2

71 ~ 3

72 ~ 2

73 ~ 1

74 ~ 2

75 ~ 1

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी सेट ए

  🌷पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा🌷

🕳️इयत्ता पाचवी🕳️

⚜️ संभाव्य उत्तर सूची ⚜️


Paper Group ~ A


भाषा व गणित


 टीप 👉 ही उत्तर सूची संभाव्य असून अधिकृत उत्तर सूची काही दिवसानंतर जाहीर होईल.

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा


इयत्ता पाचवी


संभाव्य उत्तर सूची


Paper Group ~ A


भाषा व गणित


 टीप 👉 ही उत्तर सूची संभाव्य असून अधिकृत उत्तर सूची काही दिवसानंतर जाहीर होईल.


1 ~ 4

2 ~ 2

 3 ~ 1

4 ~ 4

 5 ~ 3

 6 ~ 1/4

7 ~ 1

 8 ~ 2

 9 ~ 4

 10 ~ 1

 11 ~ 4

 12 ~ 2

13 ~ 2

14 ~ 4

15 ~ 3

16 ~ 2

17 ~ 3

18 ~ 4

 19 ~ 2

20 ~ 4

21 ~ 4

22 ~ 3

23 ~ 3

24 ~ 2

25 ~ 4

26 ~ 3

27 ~ 4

28 ~ 4

29 ~ 2

30 ~ 1

31 ~ 4

32 ~ 1

33 ~ 3

34 ~ 4

35 ~ 2

36 ~ 4

37 ~ 1

38 ~ 2

39 ~ 3

40 ~ 2

41 ~ 2

42 ~ 1

43 ~ 4

44 ~ 3

45 ~ 4

46 ~ 2

47 ~ 4

48 ~ 1

49 ~ 4

50 ~ 2

51 ~ 1

52 ~ 4

53 ~ 1

54 ~ 3

55 ~ 2

56 ~ 1

57 ~ 2

58 ~ 3

59 ~ 2

60 ~ 1

61 ~ 3

62 ~ 4

63 ~ 2

64 ~ 1

65 ~ 4

66 ~ 3

67 ~ 4

68 ~ 2

69 ~ 3

70 ~ 1

71 ~ 4

72 ~ 1

73 ~ 2

74 ~ 1

75 ~ 4

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


बुद्धिमत्ता व इंग्रजी


1 ~ 4

2 ~ 1

3 ~ 3

4 ~ 4

 5 ~ 1

 6 ~ 3

7 ~ 2

 8 ~ 3

 9 ~ 2

 10 ~ 1

 11 ~ 2

 12 ~ 3

13 ~ 2

14 ~ 4

15 ~ 4

16 ~ 3

17 ~ 2

18 ~ 3

 19 ~ 1

20 ~ 3

21 ~ 2

22 ~4 

23 ~ 3

24 ~ 1

25 ~ 2

26 ~ 4

27 ~ 3

28 ~ 1

29 ~ 4

30 ~  1

31 ~ 2

32 ~ 3

33 ~ 2

34 ~ 1

35 ~ 2

36 ~ 1

37 ~ 2

38 ~ 4

39 ~3 

40 ~ 1

41 ~ 3

42 ~ 4

43 ~ 2

44 ~ 1

45 ~ 3

46 ~2 

47 ~ 4

48 ~ 3

49 ~ 2

50 ~ 4

51 ~ 3

52 ~ 3

53 ~ 4

54 ~ 2

55 ~ 1

56 ~ 3

57 ~ 2

58 ~ 2/4

59 ~ 3

60 ~ 1

61 ~ 3

62 ~ 2

63 ~ 4

64 ~ 4

65 ~ 1

66 ~ 1

67 ~ 4

68 ~ 1

69 ~ 2

70 ~ 2

71 ~ 4

72 ~ 1

73 ~ 2

74 ~ 3

75 ~ 1

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

इयत्ता पाचवी पेपर बी संभाव्य उत्तर सूची

 🌷पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा🌷

🕳️इयत्ता पाचवी🕳️

⚜️ संभाव्य उत्तर सूची ⚜️


Paper Group ~ B


भाषा व गणित


 टीप 👉 ही उत्तर सूची संभाव्य असून अधिकृत उत्तर सूची काही दिवसानंतर जाहीर होईल.


1 ~ 3

2 ~ 4

 3 ~ 3

4 ~ 3

 5 ~ 2

 6 ~ 4

7 ~ 4

 8 ~ 2

 9 ~ 1

 10 ~ 4

 11 ~ 3

 12 ~ 1 /4

13 ~ 1

14 ~ 2

15 ~ 4

16 ~ 1

17 ~ 4

18 ~ 2

 19 ~ 2

20 ~ 4

21 ~ 3

22 ~ 2

23 ~ 3

24 ~ 4

25 ~ 2

26 ~ 1

27 ~ 3

28 ~ 4

29 ~ 2

30 ~ 1

31 ~ 4

32 ~ 3

33 ~ 4

34 ~ 2

35 ~ 3

36 ~ 1

37 ~ 4

38 ~ 1

39 ~ 2

40 ~ 1

41 ~ 4

42 ~ 3

43 ~ 4

44 ~ 4

45 ~ 2

46 ~ 1

47 ~ 4

48 ~ 1

49 ~ 3

50 ~ 4

51 ~ 2

52 ~ 4

53 ~ 1

54 ~ 2

55 ~ 3

56 ~ 2

57 ~ 2

58 ~ 1

59 ~ 4

60 ~ 3

61 ~ 4

62 ~ 2

63 ~ 3

64 ~ 1

65 ~ 4

66 ~ 2

67 ~ 1

68 ~ 4

69 ~ 1

70 ~ 3

71 ~ 2

72 ~ 1

73 ~ 2

74 ~ 3

75 ~ 2

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️


बुद्धिमत्ता व इंग्रजी


1 ~ 3

2 ~ 2

3 ~ 4

4 ~ 3

 5 ~1 

 6 ~ 2

7 ~ 4

 8 ~ 2

 9 ~ 3

 10 ~ 4

 11 ~ 1

 12 ~ 3

13 ~ 2

14 ~ 3

15 ~ 2

16 ~ 1

17 ~ 2

18 ~ 3

 19 ~ 2

20 ~ 4

21 ~ 4

22 ~ 3

23 ~ 2

24 ~ 3

25 ~ 1

26 ~ 3

27 ~ 2

28 ~ 4

29 ~ 4

30 ~ 3 

31 ~ 1

32 ~ 4

33 ~ 1

34 ~ 2

35 ~ 2

36 ~ 4

37 ~ 1

38 ~ 2

39 ~ 3

40 ~ 1

41 ~4 

42 ~ 3

43 ~ 1

44 ~ 4

45 ~ 1

46 ~ 2

47 ~ 3

48 ~ 2

49 ~ 1

50 ~ 2

51 ~ 1

52 ~ 2

53 ~ 4

54 ~ 2

55 ~ 1

56 ~ 3

57 ~ 4

58 ~ 2

59 ~ 1

60 ~ 3

61 ~ 2

62 ~ 4

63 ~ 3

64 ~ 2

65 ~ 4

66 ~ 3

67 ~ 3

68 ~ 4

69 ~ 2

70 ~ 1

71 ~ 3

72 ~ 2

73 ~ 2/4

74 ~ 3

75 ~ 1


माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.

मंथन इयत्ता दुसरी

 मंथन राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा

 सन ~ 2023 

इयत्ता दुसरी


इयत्ता दुसरीचा पेपर डाउनलोड करायचा असल्यास खालील बटनाला टच करा.👇

पेपर   उत्तर सूची डाऊनलोड करण्यासाठी खालील बटनाला टच कर


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.Saturday, February 11, 2023

मंथन इयत्ता पहिली 2023

 मंथन राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा

 सन ~ 2023 

इयत्ता पहिली


इयत्ता पहिलीचा पेपर डाउनलोड करायचा असल्यास खालील बटनाला टच करा.👇

पेपर   उत्तर सूची डाऊनलोड करण्यासाठी खालील बटनाला टच कर


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.Friday, February 10, 2023

NMMS निकाल जाहीर

 

NMMS परीक्षेचा निकाल 

२१ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या NMMS परीक्षेचा निकाल आज परीक्षा परिषदेच्या वतीने जाहीर करण्यात आला. आपला निकाल पाहण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.


🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️
शाळेचा निकाल पाहण्यासाठी खालील चित्राला टच कराThursday, February 9, 2023

मंथन उत्तर सूची

मंथन राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा

 सन ~ 2023

 उत्तर सूची 

मराठी माध्यम


मंथन इयत्ता पहिली ते आठवी ची उत्तर सूची डाउनलोड करायची असल्यास खालील बटनाला टच करा.👇

 { मराठी व सेमी माध्यम}मंथन इयत्ता पहिली ते आठवी ची उत्तर सूची डाउनलोड करायची असल्यास खालील बटनाला टच करा.👇

 { इंग्रजी माध्यम }🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.