SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Friday, April 15, 2022

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 21

 

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 21


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀


💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻


फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा


     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.


🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 20

 

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 20


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀


💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻


फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा


     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 19

 

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 19


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀


💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻


फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा


     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 18

 

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 18


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀


💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻


फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा


     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 17

 

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 17


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀


💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻


फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा


     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 16

 

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 16


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀


💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻


फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा


     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 15

 

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 15


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀


💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻


फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा


     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी 14

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 14


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀

💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻


फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा


     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 13

 

शिक्षक मंच सातारा

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 1

🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀

💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻

फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा

     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│

*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

पाचवी सराव चाचणी क्र 1 इंग्रजी

 

Tuesday, April 12, 2022

साप्ताहिक सराव चाचणी शिक्षक मंच 12


          साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 12

🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀

💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻

फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा

     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│

इयत्ता पहिली

इयत्ता दुसरी

इयत्ता तिसरी

इयत्ता चौथी

इयत्ता पाचवी

इयत्ता सहावी

इयत्ता सातवी

इयत्ता आठवी

*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक सराव चाचणी शिक्षक मंच 11

 

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 11

🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀


💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻


फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा


     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│

इयत्ता पहिली

इयत्ता दुसरी

इयत्ता तिसरी

इयत्ता चौथी

इयत्ता पाचवी

इयत्ता सहावी

इयत्ता सातवी

इयत्ता आठवी

*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️


पाचवी सराव चाचणी क्र एक गणित

 


Monday, April 11, 2022

पाचवी सराव चाचणी क्र 1 भाषा

 

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 10

 

साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 10


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀

💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻

फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा

     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*


🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️


Sunday, April 10, 2022

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी क्र 9


साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 9


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀

💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻

फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा

     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️


साप्ताहिक शिक्षक मंच सातारा सराव चाचणी 8

 


साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 8


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀

💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻

फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा

     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी 7

 


साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 7


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀

💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻

फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा

     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*

1 ते 26 क्रमांकाच्या साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट सोडवायच्या असतील तर खालील बटनाला टच करा.

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

साप्ताहिक शिक्षक मंच सराव चाचणी 6


साप्ताहिक चाचणी क्रमांक 6


🌀 *शिक्षक मंच साताराचा अभिनव उपक्रम..* 🌀

💠    *हा शैक्षणिक उपक्रम असून  ही पोस्ट  राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यापर्यत व शाळांपर्यंत पोहचवावी ही विनंती....!!!* 🙏🏻

फक्त आपल्या इयत्तेला टच करून चाचणी सोडवा

     │█║▌║👇 _चाचणी लिंक_👇 ║▌║█│


इयत्ता पहिली


इयत्ता दुसरी


इयत्ता तिसरी


इयत्ता चौथी


इयत्ता पाचवी


इयत्ता सहावी


इयत्ता सातवी


इयत्ता आठवी


*━━═•●◆❃★❂★❃◆●•═━━*


🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️

आमचे प्रेरणास्थान

 

महात्मा ज्योतिबा फुले

 

चित्रकला

 चित्रकला

इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेली आहेत डाऊनलोड करण्यासाठी

Click here

Friday, April 8, 2022

निष्ठा ३.० मॉड्यूल 11 मोड्यूल क्र.११


अध्ययन ,अध्यापन आणि मूल्यमापन यामध्ये 

ICTचा सहभाग


1) TUX MATH..........आहे .

👉 अ) गणित सॉफ्टवेअर 


२) MOOC चा अर्थ आहे .

👉ड) massive open online course 


३) E पाठशाला हे पोर्टल आणि APP ........... ने विकसित केलेले आहे .

👉अ) NCERT


4) स्वयंम म्हणजे ..........

👉ब) STUDY WEBS OF ACTIVE LEARNING FOR YOUNG ASPIRING MINDS


5) एखाद्या शब्दाच्या ध्वनिमुद्रित उच्चाराची अचूक उच्हारांशी तुलना करण्याचा सराव यात ------- करता येते .

👉अ ) भाषा प्रयोगशाळा 


६) पूर्व प्राथमिक व प्रथमिक शिक्षणामध्ये ICT चा अतिरिक्त वापर ----------- असेल 

👉अ )  शाररीक दृष्ट्या  हानिकारक 


७ ) विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी .................. घेता येत नाही .

👉अ ) छापील साहित्य 


८ ) TUX Math ............. आहे .

👉ब ) खेळ 


९ )  NEP २०२० च्या फोकस क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे पायाभूत साक्षरता आणि संख्या ज्ञान ( FLN ) जे नेहमी ................... यावर लक्ष केंद्रित करत होते .   

👉अ ) पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण 


१० ) ICT म्हणजे .......................

👉अ ) माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान 


११ ) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कृतीना प्रेरित करणे आणि प्रामाणिक , आव्हानात्मक बहुविद्या शाखीय आणि बहुसंवेदनशील बनवणे ....................... चा एक भाग आहे .

👉ब ) अध्यापनाची गुणवत्ता वृद्धींगत करणे 


१२ ) EDUACTIV8  हे देखील असेच एक ओपन सोर्स टूल आहे , ज्यामध्ये गेम्स आहेत 

👉क ) पायाभूत पातळी 


१३ ) वर्ग वातावरणामध्ये ................... म्हणजे शिक्षक / तांत्रिक व्यक्तींची उपलब्धता , ICT हाताळण्यात शिक्षकाची क्षमता इत्यादी 

👉ब ) मानव संसाधन 


१४ ) ऑनलाईन अभ्यासक्रमामुळे .................... प्रोत्साहन मिळते .

👉ड ) i , ii , iv 


१५ ) खालीलपैकी कोणते मिडिया प्लँटफॉर्म प्रक्रियात्मक ज्ञानाचे परिमाण वाढवण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही .

👉ब ) अनुकरण 


१६ ) ECCE अध्ययनाच्या अनुभवांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून पहिली जाऊ शकते . हे ........................ असू शकतात .

👉अ) माक्रोस्तर , मेसो स्तर आणि सूक्ष्म स्तरावर  


१७ ) खालीलपैकी कोणते खरे नाही

आय सी टी शिकवण्याचे साहित्य असे असावे 

👉ब ) विद्यार्थ्यांची प्रेरणा आणि सर्जनशीलता बळकट करणारे 


१८ ) ....................... वास्तविकता हा वास्तविक जगातील वातावरणाचा परस्परसंवादी अनुभव आहे , जिथे काही वेळा दृश्य , श्रावण , हेप्टिक , सोमाटोसेन्सरी आणि ऑलफॅकटरी  या पद्धतीच्या समावेशासह वास्तविक 

 👉ब ) संवर्धित ( औगुमेटेड ) 


१९ ) वर्गातील परिस्थितीत सहज उपलब्ध नसलेया दृश्य प्रक्रियांना ................. समर्थन देत नाही .

👉ड ) छापील साहित्य 


२० ) ICT हा तांत्रिक साधन आणि संसाधनांचा एक संच आहे जो डिजिटल माहिती तयार करतो , संग्रहित करतो आणि प्रसारित करतो , असे ................ द्वारे परिभाषित केले गेले आहे .

👉अ ) युनेस्को 


२१ ) ज्ञानाच्या परिमाणंतर्गत पूर्व प्राथमिक / प्राथमिक टप्प्यावर संक्रमित केलेल्या आशयाचा श्रेनिक्रम आहे 

👉क ) तथ्यात्मक , संकल्पनात्मक , प्रक्रियात्मक , मेटाकॉग्नीशन  


२२ ) ICT चे अध्ययन अध्यापनामध्ये एकात्मीकरण म्हणजे 

i फक्त इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणांचा वापर 

👉ड ) ii , iii आणि iv 


२३ ) ............. म्हणजे वर्गाचा आकार , वयाच्या दृष्टीने विविधता , सांकृतिक संदर्भ , सामाजिक आर्थिक स्थिती , लिंग सिमान्तता , भौगोलिक स्थान आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता / प्रवेश 

👉अ ) लोकसंख्या शास्त्रीय 


२४ ) ICT वापरण्यासाठी अध्ययनार्थींची खालील प्रमाणे परिमाणे समजून घेणे आवश्यक आहे 

👉अ ) लोकसंख्या शास्त्रीय , बोधात्मक , प्रभावी , सामाजिक ,शारीरिक 


२५ ) ICT एकात्मीकरण करताना खालील बाबी विचारात घ्याव्यात 

👉अ ) आशयाचे स्वरूप , पायाभूत सुविधा आणि मानव संसाधने , अध्यापन शास्त्र  दृष्टीकोन 


२६ ) ज्यामध्ये आय सी टी सक्षम अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया चालते अशा वातावरणाचे विश्लेषण करण्यास लहान मुलांचे ............... मदत करते 

👉अ ) संदर्भ 


२७ ) ICT चे एकात्मीकरण करणे तेव्हाच प्रभावी होते जेव्हा ते आशय आणि अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेच्या ............. सह योग्यरीत्या वापरले जाते 

👉अ ) अध्यापन शास्त्र 


२८ ) प्राथमिक स्तरावर ................ चा वापर शिक्षकांद्वारे सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आनंदी शिक्षणाला चालना देण्यासाठी केला जाऊ शकतो 

👉अ ) डिजिटल खेळ 


२९ ) सर्जनशिलतेसाठी खालीलपैकी कोणते साधन वापरले जाऊ शकते

👉ड ) TUXPAINT


३० ) TPACK म्हणजे 

👉ड ) Technology Pedagogy and Content Knowledge


३१ ) खालीलपैकी कोणते असे एक सॉफ्टवेअर आहे  जिथे मुल स्टॅम्प ड्रॉईंगद्वारे व्यक्त होऊ शकते 

👉अ ) TUXPAINT


३२ ) मुले जेव्हा .............. च्या संपर्कात येतात तेव्हा असुरक्षित परिस्थितीत असतात 

👉अ ) हानिकारक आणि शोषण साईट 


३३ ) ........... प्रयोगशाळेतील अनुभव आणि शारीरिक प्रात्यक्षिक / चाचणी यांच्या भौतिक पायाभूत आव्हानांचे निराकरण करण्यात मदत करते 

👉अ ) विज्ञान  प्रयोगशाळा 


३४ ) NEP २०२० ने ...................... पर्यंत शालेय सार्वत्रिक पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान प्राप्त करण्याची शिफारस केली आहे 

👉ब ) २०२५ 


३५ ) आय सी टी सर्वांसाठी व्यक्तीपासून समुदायापर्यंत , त्यांचे आर्थीक आणि सामाजिक  कल्याण सुधारण्यासाठी आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात मार्जिन आणण्यासाठी ............. चा भाग आहे .

👉ड ) प्रगत समुदाय लिंकेज 


३६ ) पक्षी प्राणी आणि विविध नैसर्गिक ध्वनी इत्यादींचे वेगवेगळे आवाज शिकवण्यासाठी ................ हे अधिक योग्य स्त्रोत आहे 

👉अ ) ऑडियो संसाधने 


३७ ) ICT मध्ये सिंक्रोनस तसेच असिंक्रोनस शिक्षण संधी प्रदान करण्याची क्षमता आहे ..................... मध्ये सर्वोत्तम फिट आहे 

👉क ) आयुष्यभर शिकत राहणे 


३८ ) शाळेने विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष अभ्यासाचा वेळ कमी न करता दुहेरी शिफ्ट प्रणालीचा अवलंब केल्यास त्याला ................... म्हणतात 

👉ड ) कार्यक्षमता वृद्धींगत करणे 


३९ ) सूक्ष्म स्तर सूचित करते 

👉अ ) वास्तविक वर्गाची पातळी जिथे अध्ययन अध्यापन घडते 


४० ) .................... या टप्प्यावर संक्रमित केलेल्या ( शिकविलेल्या ) आशयामध्ये वाचन , लेखन आणि अंकगणित इत्यादींची पूर्वतयारी समाविष्ट असू शकते 

👉अ ) पायाभूत