SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Monday, November 29, 2021

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

 

जोडशब्द

 

जंगली प्राणी

 

चौकोन मोजणे

 

घर दर्शक शब्द

 

गोपाळ गणेश आगरकर

 

गुणाकार (लॅटिस पद्धत)

 

क्रांतिसिंह नाना पाटील

 

काना असलेले शब्द

 

एकक दशकाची ओळख

 

इष्टिकाचिती व घन

 

इंग्रजी शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द

 

आंतरराष्ट्रीय संख्या व देवनागरी संख्या

 

अलंकारिक शब्द

 

अंकांची स्थानिक किंमत व दर्शनी किंमत

 

Wild Animals

 

Vegetables

 

SHAPES

 

Pet animals

 

Opposite word

 

Friday, November 12, 2021

Fruits

 

Flowers

 

Cries of animals and birds

 

Colour

 

BIRDS

 

15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन

 

1 व 2 ची ओळख

 

1 ते 100 संख्यांवर आधारित प्रश्न

 

दुसरी वेलांटी असलेले शब्द