SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

अकबर बिरबलाच्या चतुरकथा

 ⚜️ अकबर बिरबलाच्या चतुरकथा ⚜️

अ.क्र.

अकबर बिरबलाच्या चातुराकथा    

अ.क्र.

अकबर बिरबलाच्या चातुराकथा    

 1

राजाची नजर 

 

 

 2

चार बोटांचे अंतर

 

लाचखोरीचे बक्षीस 

 4

हिम्मत सर्वश्रेष्ठ 

 5

हुशार बिरबल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment