SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

स्पर्धापारीक्षेची पूर्वतयारी पहिली व दुसरीअ.क्र.

भाषा

गणित

इंग्रजी

बुद्धिमत्ता

सराव चाचणी १  

सराव चाचणी १   

सराव चाचणी १   

सराव चाचणी १   

सराव चाचणी 2   

सराव चाचणी 2   

सराव चाचणी 2   

सराव चाचणी 2   

 3

सराव चाचणी 3   

सराव चाचणी 3   

सराव चाचणी 3   

सराव चाचणी 3   

 4

सराव चाचणी 4  

सराव चाचणी 4   

सराव चाचणी 4  

सराव चाचणी 4   

 5

सराव चाचणी 5   

सराव चाचणी 5  

सराव चाचणी 5   

सराव चाचणी 5   

सराव चाचणी 6

सराव चाचणी 6

सराव चाचणी 6    

सराव चाचणी 6   

सराव चाचणी 7 

सराव चाचणी 7 

सराव चाचणी 7 

  सराव   चाचणी    7 

 8

 सराव चाचणी 8

 सराव चाचणी 8

सराव चाचणी 8 

सराव चाचणी 8 

 9

 सराव चाचणी 9

 सराव चाचणी 9

सराव चाचणी  9 

सराव चाचणी  9 

10 

सराव चाचणी 10 

 सराव चाचणी 10

 सराव चाचणी 10

सराव चाचणी 10 

 11

सराव चाचणी 11 

सराव चाचणी 11 

सराव चाचणी  11 

सराव चाचणी 11 

 12

सराव चाचणी 12 

 सराव चाचणी 12

 सराव चाचणी 12

सराव चाचणी 12 

 13

सराव चाचणी 13 

 सराव चाचणी 13

 

 


आपणास जर अशा पद्धतीच्या सराव चाचण्या हव्या असतील तर खालील Whatsapp Group जॉईन व्हावे

No comments:

Post a Comment