SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Friday, December 31, 2021

1 ते 100 संख्यांचे वाचन

 

भौमितिक आकार इयत्ता दुसरी

 

भौमितिक आकृत्या

 

लगतची मागची व लगतची पुढची संख्या

 

लहान-मोठा

 

फरक ओळखा

 

वजाबाकी हातच्याची

 

वजाबाकी बिन हातच्याची

 

बेरीज हातच्याची

 

बेरीज बिन हातच्याची

 

भाजीपाला

 

पाळीव प्राणी

 

Sunday, December 19, 2021

पंडित जवाहरलाल नेहरू

 

संत तुकडोजी महाराज

 

डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

 

अहिल्याबाई होळकर

 

डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन

 

शहीद राजगुरू

 

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे

 

लोकमान्य टिळक