SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Sunday, February 4, 2024

मंथन संभाव्य उत्तर सूची. दुसरी 2023-24

 मंथन 

इयत्ता दुसरी

संभाव्य उत्तर सूची

 टीप 👉 ही उत्तर सूची संभाव्य असून अधिकृत उत्तर सूची काही दिवसानंतर जाहीर होईल.

1 ~ 2

2 ~ 3

  3 ~ 4

4 ~ 1

 5 ~ 2

 6 ~ 3

7 ~ 3

 8 ~ 4

 9 ~ 4

 10 ~ 2

 11 ~ 1

 12 ~ 2

13 ~ 3

14 ~ 4

15 ~ 4

16 ~ 1

17 ~ 1

18 ~ 3

 19 ~ 3

20 ~ 3

21 ~ 1

22 ~ 4

23 ~ 1

24 ~ 4

25 ~ 2

26 ~ 4

27 ~ 1

28 ~ 2

29 ~ 4

30 ~ 2

31 ~ 4

32 ~ 4

33 ~ 3

34 ~ 4

35 ~ 4

36 ~ 1

37 ~ 2

38 ~ 1

39 ~ 4

40 ~ 2

41 ~ 1

42 ~ 4

43 ~ 1

44 ~ 1

45 ~ 1

46 ~ 3

47 ~ 3

48 ~ 4

49 ~ 3

50 ~ 3

51 ~ 4

52 ~ 1

53 ~ 2

54 ~ 3

55 ~ 2

56 ~ 4

57 ~ 1

58 ~ 4

59 ~ 3

60 ~ 2

61 ~ 1

62 ~ 4

63 ~ 3

64 ~ 4

65 ~ 1

66 ~ 1

67 ~ 4

68 ~ 4

69 ~ 1

70 ~ 4

71 ~ 2

72 ~ 3

73 ~ 4

74 ~ 1

75 ~ 3

🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील बटनाला टच करा.

No comments:

Post a Comment